Mohammad

Mohammad uit gemeente Emmen

Kon de kosten voor zijn opleiding niet betalen

Door de aanvraag voor financiering van de kosten kan ik nu de opleiding doen

 

Vijf jaar geleden ben ik met mijn broer vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Ik ben in Syrië opgeleid als boekhouder. Na mijn inburgering in Nederland ben ik hier de opleiding voor boekhouder gaan volgen. Maar de taalproblemen waren nog te groot om als boekhouder te kunnen werken. Toen heb ik de opleiding voor verkoper gedaan (niveau 1 en 2). Ik heb daarvoor stage gelopen bij een kapper.

Mijn vader en broer hadden in Syrië ook een kapperszaak, dus dat was voor mij bekend. Ik heb daarom na de zomer voor de kappersopleiding gekozen. Eén dag in de week naar school en 4 dagen werken in een kapperszaak.

Geen uitkering en geen studiefinanciering

De boeken en kappersspullen voor de opleiding kostten meer dan 800 euro. Dat kon ik niet betalen. Mijn inkomen is laag en ik krijg geen uitkering of studiefinanciering. Ik wist niet hoe ik dat moest oplossen. Bij de gemeente heeft iemand me geholpen een vergoeding voor de kosten aan te vragen. De vergoeding heb ik niet gekregen. Maar gelukkig ben ik toen wel verder geholpen. Toen is via Menso geregeld dat ik uiteindelijk de boeken en spullen heb gekregen.

Je weet niet altijd voor welke regelingen je in aanmerking komt

Ik ben blij dat ik nu toch de opleiding kan volgen. Ik ga mijn best doen. Een Geldloket lijkt mij heel handig, omdat je niet altijd weet voor welke regelingen je in aanmerking komt. Daar kunnen ze bij het Geldloket mee helpen.