headerline

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de elektronische omgeving van Geldloket Emmen. Hiertoe behoren de website en de dienstverlening aangeboden via de website.

Verantwoordelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die het Geldloket Emmen besteedt aan de samenstelling van de elektronische omgeving is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Geldloket biedt alle informatie, producten en diensten aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Geldloket kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt. Geldloket is niet verantwoordelijk voor gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Rechten

De informatie wordt regelmatig aangevuld; Geldloket Emmen kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving eventuele wijzigingen aanbrengen. Geldloket behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toestemming voor gebruik van de dienstverlening op de website te ontzeggen. Het materiaal op de website mag alleen met voorafgaande toestemming van het Geldloket worden overgenomen of gebruikt. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

Geldloket Emmen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de elektronische omgeving. Het Geldloket kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval het tijdelijk onmogelijk is de website te bereiken. Het Geldloket is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website of advertenties is verkregen.

Foto’s

De foto’s op deze site zijn niet rechtenvrij. Gebruik door andere partijen dan het Geldloket is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Meer informatie

Heb je nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan contact met ons op.