Patricia en dochter Emma

Patricia en dochter Emma uit gemeente Emmen

Heeft vragen over de financiering van de zorg voor haar dochter.

Ik weet nu waar ik terecht kan met mijn financiële vraag

 

Ik ben getrouwd en heb twee dochters en een zoon. Emma is de middelste en is nu 18 jaar. Zij heeft veel zorg nodig, waardoor ik lang niet heb kunnen werken. Momenteel werk ik als voedingsassistent voor mensen met dementie. Mijn man is vanwege zijn werk veel weg. Ik moest jaren thuis blijven, omdat Emma vaak niet naar school kon of het niet de hele dag kon volhouden. Voor de zorgtaken kreeg ik wel inkomsten via de PGB-regeling.

Veranderingen na 18e jaar

 Toen Emma 18 werd veranderde er veel. Niet alleen hield de begeleiding vanuit de jeugdzorg op en kwam ze op de wachtlijst voor volwassenenzorg, maar ook stopte de vergoeding vanuit het PGB.

Ons gezinsinkomen is lager geworden. Ik ben financieel goed op de hoogte. Maar als gezin met een modaal inkomen kom je niet in aanmerking voor allerlei toeslagen. Je valt tussen wal en schip. Al met al is het gezinsinkomen krap. Hoewel we ook verhuisd zijn naar een goedkopere woning, moest ik gaan werken om rond te kunnen komen. Het werk is leuk, maar het is wel op je tenen lopen, want mijn dochter is nog steeds veel thuis en heeft zorg nodig.

Emma kan door haar beperkingen niet makkelijk meedoen in opleiding en werk. Iedereen om haar heen heeft het makkelijker. Daarbij heeft ze minder inkomsten. Ze wil wel graag werken. Emma heeft in de zomer vakantiewerk gedaan. Ze had een werkgever die goed zag wat ze aankon. Momenteel loopt ze stage.

Een weg vinden in de regelingen

Ik heb met verschillende organisaties te maken voor zorg en financiën en loop daarbij tegen een muur van bureaucratie op. Er lijkt geen organisatie te zijn die hierbij ondersteuning biedt en mij kan helpen. Mijn vraag voor het Geldloket is daarom: Hoe krijg ik de financiën voor de zorg van mijn dochter geregeld? Hopelijk kan het Geldloket aangeven waar ik terecht kan.