Voorbereiden op een overlijden

Wat gebeurt er met je inkomen als je levenspartner overlijdt? Of, omgekeerd: wat krijgt je partner als jij overlijdt? En kun je blijven wonen in je huis? Het is verstandig om hierover na te denken en te kijken wat jullie nu alvast kunnen regelen.

 

Testament

Een testament is vooral belangrijk als je samenwoont en een eigen woning hebt. Je bent dan namelijk niet elkaars erfgenamen, zoals bij mensen die getrouwd zijn. Hebben jullie geen kinderen, dan erven de ouders, broers en zussen van de overledene het huis. Dit kan betekenen dat je je huis uit moet als de erfgenamen aanspraak maken op hun erfdeel. Wil je het zekere voor het onzekere nemen? Stel dan een testament op.

Kosten uitvaart

Als je geen begrafenisverzekering hebt, moet je voldoende geld reserveren om de begrafenis te kunnen betalen. Een bedrag van zo’n € 5.000,- is dan geen overbodige luxe. Spaar hier dus voor.

Nabestaandenpensioen

Als je partner overlijdt, heb je wellicht recht op een nabestaandenpensioen. Er zijn drie vormen:

Als je werkt, bouw je pensioen op. Vaak bouw je ook nabestaandenpensioen op. Controleer of dit het geval is. Dit staat op het pensioenoverzicht dat je jaarlijks krijgt. Als je niet getrouwd bent, maar samenwoont, moet je vaak zelf je partner aanmelden bij het pensioenfonds. Dit moet je doen terwijl jullie allebei nog leven. Als je partner namelijk niet is aangemeld, heb je geen recht op nabestaandenpensioen als hij/zij overlijdt.

De Anw is alleen voor nabestaanden die kinderen tot 18 jaar verzorgen óf minstens 45 procent arbeidsongeschikt zijn.

Je kunt een  levensverzekering afsluiten of misschien heb je die al. Kijk dan wat er in de polis staat. Wie is verzekerd? Wanneer wordt uitgekeerd?

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die verbonden is aan jullie hypotheek? Dan wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de verzekering. Je kunt in je huis blijven wonen. Controleer of jullie zo’n verzekering hebben.

Wonen

Als je in een huurwoning woont en je bent getrouwd, dan ben je wettelijk medehuurder. Dat is niet zo als je samenwoont. Regel bij leven dat je medehuurder wordt. Zo voorkomt je dat je de woning uit moet als degene op wiens naam het huurcontract staat, komt te overlijden.

Heb je een gezamenlijke eigen woning en een overlijdensrisicoverzekering? Dan is er waarschijnlijk geen probleem. Met de uitkering los je (een deel) van de hypotheek af en kun je in je huis blijven wonen.

Heb je geen overlijdensrisicoverzekering? Dan hangt het van je inkomen en de hypotheeklasten af of je in de woning kunt blijven wonen. Kijk hier goed naar. Als je hierbij problemen verwacht, dan is het raadzaam om je nu alvast in te schrijven voor een huurwoning. Kom je er niet uit? Raadpleeg dan je hypotheekadviseur.

Eigen bankrekeningnummer

Zorg altijd dat je in ieder geval één rekening op je eigen naam hebt. Een en/of rekening is handig, maar niet altijd als een van beide overlijdt. In uitzonderlijke gevallen kan de bank namelijk de rekening blokkeren en dan kunt je niet meer bij het geld. Dat is lastig, vooral als op die rekening het geld staat waarmee bijvoorbeeld vaste lasten of de begrafenis betaald moet worden.

Maak een document

Noteer alles in een document en houd dit goed bij. Dan weet je straks wat je allemaal moet doen en regelen als het zover is. Noteer in elk geval elkaars DigiD-codes, maar denk ook aan gebruikersnamen en wachtwoorden. Dan is het straks makkelijker om abonnementen en overeenkomsten (sportschool, telefoon, krant etc.) op te zeggen.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem contact op met Geldloket Emmen. We helpen je graag!