headerline
Thema: Gezin
Thema: Jongeren
Thema: Eigen onderneming
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Rondkomen

Sparen voor je kind

4 januari 2022

Je kunt om verschillende redenen sparen voor je kind. Voor praktische zaken als een fiets of laptop voor school. Voor studie of rijbewijs als dat aan de orde is. Wat je spaardoel ook is, het is goed om vooraf te bedenken hóe je gaat sparen.

 

Spaarvormen

De meest bekende spaarvorm is ongetwijfeld de spaarrekening. Sparen op een spaarrekening is makkelijk. Er hoeft geen minimumbedrag te worden gestort en het spaargeld is vrij opneembaar. De hoogte van de spaarrente is niet afhankelijk van de hoogte van het spaargeld of van de periode dat het geld op de rekening staat. Houd er wel rekening mee dat de rente variabel is en dus kan veranderen.

Er zijn ook speciale kinderspaarrekeningen. Bij sommige banken krijg je bij het afsluiten van een kinderspaarrekening een welkomstcadeau. De rente is vaak iets hoger dan op een gewone spaarrekening. Maar vaak geldt wel: hoe hoger de rente, hoe minder flexibiliteit je hebt om het spaargeld tussentijds op te nemen of te storten.

Nu de rente laag is, levert geld op een spaarrekening niet zoveel op. Het is daarom misschien aantrekkelijk om ook andere spaarvormen te onderzoeken. Denk bijvoorbeeld eens aan een depositorekening. Hiermee zet je een bepaald bedrag vast voor een bepaalde periode en tegen een bepaalde rente.

Bij een depositorekening is het niet mogelijk om tussentijds geld op te nemen. Vaak moet je een minimumbedrag inleggen. Daar staat tegenover dat je meestal meer rente krijgt dan op een (kinder-)spaarrekening. Omdat je tijdens de looptijd van het deposito niet over het geld kunt beschikken, is dit vooral geschikt voor geld dat je voor langere tijd kunt missen.

Tip: gebruik bij het maken van je spaarplan de Geldplannen Studie (klein)kinderen en Sparen, aflossen of beleggen.

Op welke naam wil je sparen?

Je kunt sparen voor je kind op je eigen naam of op naam van je kind. Het voordeel van sparen op je eigen naam is dat je zeggenschap houdt over het geld. Je kunt zelf bepalen waar het geld aan wordt besteed. Je kunt ook zelf bepalen of en wanneer je kind over het spaargeld mag beschikken.

Als je op naam van je kind spaart, valt het geld op de rekening onder het vermogen van je kind. Als ouder ben je verantwoordelijk voor het vermogen van je kind totdat zij/hij 18 jaar is. Tot deze leeftijd bepaal jij of en waarvoor je kind het geld mag gebruiken. Maar let op: dat betekent niet dat je het geld kunt opnemen en uit kunt geven voor andere dingen. Doe je dat wel, dan kan je kind het geld terugvorderen. Vanaf 18 jaar bepaalt je kind zelf wat zij/hij met het geld doet.

Sparen en de Belastingdienst

De Belastingdienst telt het spaargeld van het kind op bij het vermogen van de ouders. Ook het spaargeld van minderjarige kinderen. Het maakt niet uit of de spaarrekening op naam van je kind staat of op je eigen naam.

Als je vermogen meer is dan € 50.650,- , dan moet je daar belasting over betalen. Voorwaarde is dat je geen fiscale partner hebt. Heb je die wel, dan betaal je belasting als je meer dan € 101.300,- vermogen heeft. (Bedragen gelden voor 2022)

Je fiscale partner is meestal degene met wie je getrouwd bent of samenwoont. Op de website van de belastingdienst leest je meer over wat een fiscale partner is.

Als je spaart op naam van je kind, dan ziet de Belastingdienst dit als een schenking. In 2022 mag je € 5.677,- belastingvrij schenken aan je kind mag. Spaar je meer, dan betaal je 10% schenkbelasting over het spaarbedrag.

Spaar je op je eigen naam en wil je het bedrag later aan je kind schenken? Dan moet je ook rekening houden met schenkbelasting. Het is in dat geval aan te raden om de schenking in delen te doen, zodat je niet boven het belastingvrije bedrag van € 5.677,- komt.

Meer weten?

Wilt je meer weten over sparen voor je kind? Neem contact op met Geldloket Emmen. We helpen je graag!

 

 

Voor alle vragen over geldzaken

Heb je vragen over geldzaken, bijvoorbeeld door een verandering in je leven? Geldloket Emmen biedt inwoners van de gemeente Emmen gratis en onafhankelijk advies.

Meer over Geldloket Emmen