headerline
Thema: Pensioen
Thema: Jongeren
Thema: Eigen onderneming
Thema: Uit elkaar
Thema: Pensioen
Thema: Werkloosheid
Thema: Gezin
Thema: Rondkomen

Mijn partner gaat in een verpleeghuis wonen

4 januari 2022

Als je partner in een verpleeghuis gaat wonen, krijg je te maken met praktische keuzes en financiële gevolgen. Wil je  hier meer over weten, vraag er dan naar bij het Geldloket. Wij helpen je graag. We zetten hieronder alvast wat informatie op een rij.

Je AOW-pensioen aanpassen

Wanneer je partner in een verpleeghuis gaat wonen, wonen jullie niet meer op hetzelfde adres. Van de sociale verzekeringsbank ontvang je dan een brief met de mogelijkheid om te kiezen voor alleenstaanden-AOW. Daarbij geven ze ook aan dat het kiezen voor alleenstaanden-AOW niet altijd financieel aantrekkelijker is.  De AOW voor een alleenstaande is weliswaar hoger, maar de eigen bijdrage voor Wet langdurige zorg (Wlz) kan ook flink hoger worden.  En omdat het inkomen wijzigt kan dit ook invloed hebben op de belastingaanslag en op de toeslagen die jullie ontvangen. Kortom zij geven het advies om pas te kiezen voor een hogere AOW als jullie bekend zijn met de financiële gevolgen daarvan.  Om daar achter te komen helpen we je graag: contact.

Eigen bijdrage Wlz en WMO

Wanneer je partner gaat wonen in een verpleeghuis dan wordt de zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het kan ook zijn dat je zelf thuis ook nog hulp ontvangt vanuit de WMO. Voor beide betalen jullie een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van verschillende dingen, zoals het inkomen van 2 jaar geleden, de gezinssituatie en het type verblijf in het verpleeghuis. Meer informatie hierover vind je op de website van de Consumentenbond.
Een proefberekening van de hoogte van je eigen bijdrage kun je maken op de website van het CAK.
Of kom langs bij het Geldloket, wij helpen je graag: contact.

De belastingdienst

Als je partner in een verpleeghuis gaat wonen is het van belang dat er goed gekeken wordt naar hoe de belastingaangifte ingevuld wordt. Omdat jullie niet meer op hetzelfde adres wonen en meer zorgkosten maken kun je recht hebben op meerdere aftrekposten dan voorheen.  Daarnaast kan dat ook gevolgen hebben voor de toeslagen die je ontvangt.

Voor de belastingdienst kun je op verschillende manieren partner van elkaar zijn, fiscaal partner en/of toeslag partner. Fiscaal partner ben je van elkaar voor de jaarlijkse belastingaangifte.  Veelal kun je dat ook blijven ook al wonen jullie niet bij elkaar. Jullie zijn en blijven getrouwd en hebben (gezamenlijke) bezittingen en vermogen waar jullie belastingaangifte over doen. Een voorbeeld van een bezit is de eigen woning, waar je als achterblijvende partner in woont. Spaar- en beleggingsrekeningen zijn voorbeelden van vermogen. Bij de belastingaangifte mogen fiscaal partners zelf de verdeling bepalen wie wat aangeeft. Heb je hier hulp bij nodig? Vraag er gerust naar bij een van de medewerkers van het Geldloket: contact.

Als je toeslagpartner van elkaar bent wordt er naar je verzamelinkomen gekeken of je recht hebt op de verschillende toeslagen. Zoals bijvoorbeeld, zorgtoeslag of huurtoeslag.  Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden dan mag je een verzoek indienen om niet langer toeslagpartner van elkaar te zijn.  Hoe je dat kunt doen, daar kunnen we je bij het Geldloket bij helpen: contact.

Regelingen gemeente Emmen

Heb je een minimuminkomen? Dan kun je misschien gebruik maken van regelingen en voorzieningen van de gemeente Emmen. Als jouw situatie en inkomen verandert, vervalt mogelijk je recht op bepaalde voorzieningen of krijg je daar misschien juist recht op. Vraag ernaar bij het Geldloket, onze medewerkers weten er alles van.

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

Als je alleen staat ingeschreven op jouw adres, ga je minder gemeentelijke belastingen en zuiveringsheffing betalen. Daarbij kijken gemeente en waterschap naar je situatie op 1 januari van het betreffende jaar (peildatum).

Postadres

Op welk adres wil je dat de post voor je partner bezorgd wordt? Dat kan het adres van de instelling zijn, maar je kunt bij de gemeente ook jouw huisadres opgeven als postadres. Voordeel hiervan kan zijn dat je op tijd weet welke post er binnen komt.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat het betekent als je partner verhuist naar een verpleeghuis? Neem contact op met Geldloket Emmen. We helpen je graag!